Suomalainen Siperianhusky -seura ry:n
VUOSIKOKOUS

sunnuntai 23.5.2004 klo 13
Jämin lomakeskus, Jämijärvi


Käsitellään sääntömääräiset asiat, esityslistalla:


Kokouksen avaus


Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa


Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle


Hyväksytään alkaneen tilivuoden toimintasuunnitelma, hyväksytään talousarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruus


Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle


Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja


Valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet


Päätetään edustuksesta SKL:ssä

10§
Muut esille tulevat asiat

11§
Kokouksen päättäminen


Tervetuloa !


Majoitusvaraukset: Mertiörannan Kurssikeskus puh. (02) 5471 202
email: mertioranta@kvtl.fi

Lomahotelli Jämi puh. (02) 5471 033 tai 0400 8400 864
email: lomahotelli.jami@saunalahti.fi