Siperianhuskyt Suomessa 2007

Siperianhuskylehdessä 4/2006 ja SHS:n keskustelupalstalla internetissä pyysimme ihmisiä ilmoittamaan 40v juhlavuoden kunniaksi montako siperianhuskya he omistavat. Olin hieman pessimistinen kyselyn onnistumisesta, mutta yllätyksekseni vastauksia tuli todella hyvin ja siperianhuskyja ilmoitettiin niinkin suuri määrä kuin 1746. Erityisesti kennelit olivat oikein aktiivisia, vastauksia niistä tuli 67. Monet vastanneista ilmoittivat myös lähiympäristönsä muiden omistajien siperianhuskyja. Laskin nuokin ilmoitukset mukaan, kunhan ensin tarkastin, ettei niitä oltu ilmoitettu aiemmin.

Pohjoisesta eli Kuusamosta ja postinumeron 94000 paremmalta puolelta koiria ilmoitettiin 1001 ja ilmoitukset sieltä painottuivat selvästi enemmän isoihin kenneleihin kuin pienomistajiin. Pohjoisen siperianhuskyista arvioni mukaan safaritöissä on yli 800.

Arvioisin, että aktiivisia SH-kenneleitä on Suomessa 85-95. Kyselyyn vastasi niistä tosi hyvä osuus eli 67. Edelliseen vuonna 1993 tehtyyn kyselyyn vastasi vain kymmenkunta kenneliä. Rekisteröityjä siperianhuskyja Suomessa on oman arvioni mukaan 3000-3100, joten asuinpaikkansa niistä ilmoitti yli puolet (1746).

Edellisen kyselyn tekijä Minna Lämpsä teki 1993 sellaisen ratkaisun, että hän lisäsi laskentaan SHS:n jäsenlistan perusteella yhden koiran per vastaamaton perhe. Päätin tehdä samoin paitsi lisäsin 1.5 koiraa perhettä kohden, mikä on mielestäni oikeampi keskiarvo. Huomioin laskennassa jäsenlistan perhejäsenet. Kokonaishäntämäärä oli näin laskien 2816.

Keskimääräinen siperianhuskymäärä/koti (koti = "yksityinen", kennel, yritys jne) olisi noin 3kpl. Tulosten perusteella lähes yhdeksän kymmenestä siperianhuskyn kodeista on sellaisia, joissa on yksi tai kaksi siperianhuskya. Siperianhuskyja taas on noin 1000, jotka asuvat 1-2 siperianhuskyn kodissa. Noin 2000 siperianhuskya asuu kodissa, jossa 3 tai enemmän siperialaisia. Vastanneissa kenneleissä oli keskimäärin niinkin monta siperianhuskya kuin 19.

Laskennassa on mukana 2600 siperianhuskya, jotka omistaa SHS:n jäsen. Varmastikin 400-500 siperianhuskya on ihmisillä, jotka eivät kuulu SHS:ään. Huomaa, että tähän kyselyyn vastanneiden joukossa oli myös sellaisia, jotka eivät kuulu SHS:ään. He ilmoittivat noin 200 siperianhuskya.

Paljon on paperittomia siperianhuskyja, joiden vanhemmat ovat rekisteröityjä, mutta paperittomat eivät ole mukana tässä tarkastelussa. Niitä olisi löytynyt vastaajilta 200-300kpl.

TAULUKKO 1. Siperianhuskyjen lukumäärä Suomessa kyselyn perusteella. Lisätty SHS:n jäsenlistan perusteella 1.5 siperianhuskya perheille, jotka eivät vastanneet kyselyyn. Kodilla tarkoitetaan siperianhuskyn asuinpaikkaa oli se sitten yksityinen koti, kennel tms. Lisäksi huskyja on myös sellaisilla ei-SHS jäsenillä, joita tämä kysely ei tavoittanut.
Siperianhuskyja kyselyn ja SHS:n jäsenkortiston perusteella 2816
Siperianhuskyja/koti keskimäärin 3.2
Koteja, joissa 1-2 siperianhuskya 763
Koteja, joissa 3-5 siperianhuskya 37
Koteja, joissa 6-10 siperianhuskya 29
Koteja, joissa 11-20 siperianhuskya 31
Koteja, joissa 21-30 siperianhuskya 7
Koteja, joissa 31 tai enemmän siperianhuskyja 12

Taulukko 2. Kennelmäärä alueittain
LOUNAIS-SUOMI: Helsinki, Lahti, Hämeenlinna, Tampere, Forssa, Turku, Pori 19
KAAKKOIS-SUOMI: Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna 5
KESKI-SUOMI: Vaasa, Kokkola, Ylivieska, Jyväskylä, Pieksämäki, Joensuu, Kuopio, Kajaani 19
POHJOIS-SUOMI: Oulu, Kemi, Rovaniemi 24

Jos luonnehtisin alle 30 koiran kenneliä näissä piireissä tavanomaiseksi ja yli 30 suureksi, niin olin hieman yllättynyt, että pohjoisessa näyttäisi olevan vain 11 suurta kenneliä. Vaikka siellä on useita yrityksiä, joilla on jopa satoja koiria, niin ne ovat suurimmaksi osaksi rekisteröimättömiä siperianhuskyja tai alaskanhuskyja yms.

Eniten siperianhuskyja asustaa Rovaniemen postinumeroalueella, toiseksi tulevat Kemi ja Helsinki käytännössä samalla koiramäärällä. Jotkin postinumeroalueet ovat pinta-alaltaan pieniä ja SH määrä jää senkin vuoksi pieneksi. Kajaanistakin saatiin 1/2007 lehdessä olleen jutun jälkeen yksi vastaus ennen tätä nettipäivitystä.

1993 järjestys oli Oulu, Rovaniemi, Helsinki ja neljäs Tampere. Kemi oli vasta kuudes. Silloin jäi kyllä enemmän arvailujen varaan, kun jäsenlistalisäyksen jälkeen siperianhuskyja oli koossa 1300 (nyt 2816).

Luulin ettei postikortteja paljoa tulisi, mutta niitäkin sain parikymmentä (katso oheinen kuva). Vastauksista pienin postinumero oli Suomenlinnasta ja suurin Nuorgamista. Todella paljon kiitoksia kaikille vastanneille!

Tomi Virola 2.5.2007