Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelman luonnos


Siperianhuskyjen jalostuksentavoiteohjelma on hyväksytty SHS:n vuosikokouksessa 20.5.2006.

Hallituksen kokouksessaan 29.4.2006 hyväksymään luonnokseen on tehty joitakin pieniä täydennyksiä ja täsmennyksiä.
Seuraavaksi JTO:n käsittelee Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta.


Siperianhuskyn hyväksytty JTO on luettavissa ja tulostettavissa tästä linkistä (pdf).

Tarvittaessa SHS:n jäsen voi tilata JTO:n paperiversion sihteeriltä

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.
Luonteeltaan JTO on rotujärjestön sisäinen ohje.

Kaikkien rotujärjestöjen on laadittava ja toimitettava Suomen Kennelliitolle (SKL) edustamiensa rotujen JTO 31.12.2006 mennessä. Kennelliitolla on jalostuksen tavoiteohjelman mallirunko, jota tulee noudattaa rodusta käytettävissä olevan tiedon puitteissa. SKL hyväksyy JTO:t viideksi vuodeksi kerrallaan.

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty tavoiteohjelma julkaistaan rotujärjestön tai -yhdistyksen julkaisussa ja mahdollisilla internetsivuilla tai voidaan postittaa jäsenille. Suositellaan, että ohjelma olisi pysyvästi nähtävillä yhdistyksen internetsivuilla. JTO:ssa on mainittava ohjelman voimaantuloaika, jonka SKL ohjelman hyväksyessään vahvistaa.

Jalostuksentavoiteohjelmasta voit lukea myös Siperianhusky-lehti 1-2004

takaisin alkuun