Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma
Voimassa 1.1. 2007 - 31.12.2011


Siperianhuskyjen jalostuksentavoiteohjelma on hyväksytty Suomen Kennelliiton jalostustieteeellisessä toimikunnassa 26.9.2006 ja on voimassa 1.1.2007 - 31.12.2011

Jokaisen kasvattajan toivotaan tutustuvan riittävästi JTO:n ja sen sisältämiin suosituksiin.

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.
Luonteeltaan JTO on rotujärjestön sisäinen ohje.

Kaikilla rotujärjestöillä on oltava voimassa edustamiensa rotujen Suomen Kennelliiton (SKL) vavistama jalostuksentavoiteohjelman mallirungon mukainen JTO 1.1.2007.

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty tavoiteohjelma julkaistaan rotujärjestön tai -yhdistyksen julkaisussa (SH-lehti 1-2007) tai voidaan postittaa jäsenille. Suositellaan, että ohjelma olisi pysyvästi nähtävillä yhdistyksen internetsivuilla.

Siperianhuskyn hyväksytty JTO on luettavissa ja tulostettavissa
tästä linkistä (pdf n. 1,8 MB).Lisää jalostuksentavoiteohjelmista voit lukea myös Siperianhusky-lehti 1-2004

takaisin alkuun