Jalostusneuvonnan vuosikertomus toimintakaudelta 2004-2005

Jäsenet:
Eila Kuusinen
- Puheenjohtaja, hallituksen yhteyshenkilö,
Johanna Heimonen
- Yleinen neuvonta, jalostusneuvonnan INFO-palsta Siperianhusky-lehdessä, rekisteröinti- ja näyttelytulosten puhtaaksikirjoitusta
Anitta Kainulainen
- Yleinen neuvonta, jalostusneuvonnan INFO-palsta Siperianhusky-lehdessä ja artikkelien ym. materiaalin
taitto lehteen, SHS:n jalostussivut netissä
Inkeri Kangasvuo
- Rotukirjatiedot, yhteydet SKL:n jalostusosastoon, jalostusneuvonnan INFO-palsta Siperianhuskylehdessä,
tilastointi ja tavoiteohjelman päivitys, ulkomaiset yhteydet.
Stina Blomqvist: pentuvälitys


Toiminta kuluneella toimintakaudella 2004-2005

• Jalostusneuvonta järjesti SHS:n ensimmäisen rotukohtaisen kasvattajakurssin 14.-15.8.2004 Kangasniemellä, johon osallistui 11 henkilöä. Vetäjinä toimivat Eila Kuusinen, Anitta Kainulainen ja Johanna Heimonen. Kurssille valmistettiin ja jaettiin mittava kurssimateriaali.

• Suomen Kennelliiton jalostusosasto järjesti 29.-30.1.2005 seitsemännen ”Jalostusneuvojien peruskurssin”, johon jalostusneuvonnan edustajina osallistuivat Eila Kuusinen ja Johanna Heimonen.

KoiraEXPO 2005 tapahtumaan 5.- 6.2.2005 osallistui jalostusneuvonnan edustajana Anitta Kainulainen. Tilaisuudessa esiteltiin mm. Kennelliiton uutta jalostustietokantaa ja sen toimintaa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia.
SHS:n muina edustajina KoiraEXPOon osallistuivat Merja Laine ja Erkki Mäkelä.

• Vuoden aikana on jalostusneuvonnassa käyty vilkasta keskustelua ja luonnosteltu uutta JTO:ta, joka täytyy valmistua vuonna 2006.

• Jalostusneuvojilta on vuoden aikana tiedusteltu erilaisia jalostukseen ja kasvatukseen liittyviä asioita mm. sähköpostilla, joihin on pyritty vastaamaan mahdollisimman nopesti.

• Useista muista rotulehdistä kysytty mahdollisuuksia julkaista Siperianhusky-lehdessä olleita jalostusartikkeleja, joille luvat on poikkeuksetta annettu.

• Pentuvälitys on toiminut suurimmaksi osaksi internet-sivujen kautta mutta myös puhelintiedusteluja on tullut jonkin verran.


Terveystarkastukset

• Vuonna 2004 silmätarkastuksessa kävi yhteensä 65 koiraa, joista kolmella (3) todettiin harmaakaihi (HC). Yhteensä tarkastuksessa on 1990 - 2005/kevät aikavälillä käynyt 383 koiraa (osa useammankin kerran), joista yhteensä 22:llä koiralla on todettu HC (katarakta), yhdellä CCD, yhdellä PPG/Glaukoma, kahdella PPM (tulkinnanvarainen) ja kolmella PHTV/PHTVL

Harmaakaihi / HC on siperianhuskyn yleisin silmäsairaus, jonka yleisyys Suomessa tutkituista koirista kevään 2005 tietojen mukaan on 5,74%. Tämä yleisyys on kansainvälistä keskitasoa.Jalostusneuvonnan toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006

• Jalostusneuvonnan mittavin työ tulee olemaan uusien ohjeiden mukaisen JTO:n laatiminen.

• Järjestetään toinen siperianhuskyn rotukohtainen kasvattajakurssi 13.-14.8.2005 Kangasniemellä.

• Kerätään ja jaetaan edelleen tietoa siperianhuskyn jalostuksesta ja kasvatuksesta Siperianhusky-lehdessä ja vastataan jalostusneuvonnalle esitettyihin kyselyihin

• Osallistutaan Kennelliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

• Seurataan ja tilastoidaan rodun terveystarkastustuloksia, lähinnä silmätarkastustuloksia. Samalla pyritään keräämään lisää tietoja PPG/glaukomariskin yleisyydestä suomalaisessa siperianhuskykannassa kannustamalla omistajia silmätarkastuksen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan tutkituttamaan myös silmän filtraatiokulman suuruus (ei kuulu tavalliseen silmätarkastukseen, vaan täytyy pyytää erikseen).