Jalostusneuvonnan vuosikertomus kaudelta 2003-2004

Jäsenet:
Eila Kuusinen:
- Puheenjohtaja, hallituksen yhteyshenkilö, pentuvälitys
Inkeri Kangasvuo;
- Rotukirjatiedot, yhteydet SKL:n jalostusosastoon, jalostusneuvonnan INFO-palsta Siperianhusky-lehdessä, tilastointi ja tavoiteohjelman päivitys, ulkomaiset yhteydet.
Johanna Heimonen;
- Yleinen neuvonta, jalostusneuvonnan INFO-palsta Siperianhusky-lehdessä, rekisteröinti- ja näyttelytulosten puhtaaksikirjoitus
Harriet Holmström,
- jäsen, luopui tehtävästä kauden alussa
Anitta Kainulainen,
- toiminut avustavana ulkojäsenenä

• Silmäsairauksien yleisyys on asettunut maailmalla tunnetulle tasolle, joka HC:n osalta on Suomessa 5,6%.
• Vuonna 2003 silmätarkastuksessa kävi yhteensä 46 koiraa, joista viidellä (5) todettiin HC. Yhteensä tarkastuksessa on käynyt 283 koiraa (1990 – 2004-kevät, osa useammankin kerran), joista yhteensä 16:llä on todettu HC (katarakta), yhdellä CCD, yhdellä PPG/Glaukoma, kahdella PPM (tulkinnanvarainen) ja kolmella PHTV/PHTVL.
• Rodun harrastajat ovat tilanneet useiden koirien sukutauluja, joita on pientä korvausta vastaan toimitettu heille. • Sähköpostilla jalostusneuvojilta on tiedusteltu erilaisia jalostukseen ja kasvatukseen liittyviä asioita, joihin pyritty vastaamaan nopeasti
• Useista muista rotulehdistä kysytty mahdollisuuksia julkaista Siperianhusky-lehdessä olleita jalostusartikkeleja, luvat on poikkeuksetta myönnetty heille.
• Jalostuksen tavoiteohjelma päivitytty vuoden 2003 tiedoilla ja julkaistu SHS:n nettisivuilla

Osallistuttu laajentavien ulkomuototuomarien erikoiskoulutustilaisuuden 10.5.2003 ja erikoisnäyttelyn 13.9.2003 yhteydessä olleen tuomarikollegion järjestelyihin

SKL-FKK järjesti 31.1.2004 ”Jalostustoimikuntien neuvottelupäivän, johon osallistuivat Eila Kuusinen ja Johanna Heimonen jalostustoimikunnan edustajina sekä Anitta Kainulainen.
Neuvottelupäivän aiheena oli uuden JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelman) laadinta ja sen ohjeet.Jalostusneuvonnan toimintasuunnitelma kaudelle 2004-2005

• Suoritettaan Kasvattajakysely mm. rodun käyttöominaisuuksien ja sairauksien laajemman tilanteen selvittämiseksi ja aineiston keräämiseksi uuteen JTO:an.
• Järjestetään rotukohtainen kasvattajakurssi kesällä 2004.
• Pyritään edelleen keräämään tietoja PPG/glaukomariskin yleisyydestä suomalaisessa siperianhuskykannassa kannustamalla omistajia silmatarkastuksen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan tutkituttamaan myös silmän filtraatiokulman suuruus (ei kuulu tavalliseen silmätarkastukseen, vaan täytyy pyytää erikseen)
• Osallistutaan SKL-SKK:n koulutustilaisuuksiin
• Osallistutaan tuomarikollegion järjestelyyn


Jalostusneuvonnan puolesta
Inkeri Kangasvuo