JALOSTUSNEUVONNAN VUOSIKERTOMUS 2002-2003

Jäsenet:
Eila Kuusinen:
PJ, hallituksen yhteyshenkilö, pentuvälitys
Inkeri Kangasvuo;
Rotukirjatiedot, ulkomaiset yhteydet, jalostusneuvonnan INFO-palsta SH-lehdessä, tilastot, yhteydet SKL:n jalostusosastoon, tavoiteohjelman päivitys jalostusneuvonnan nettisivujen päivitys.
Mari Sakkara:
Erikoisnäyttelytulosten puhtaaksikirjoitus
Harriet Holmström-Sand:
Näyttelytulosten puhtaaksikirjoitus
Tomi Niemi: Jäsen

• Silmäsairauksien osalta yleisyys on asettunut maailmalla olevalle tasolle. HC:n osalta 5,5%. Yhteensä tarkastuksessa on käynyt 236 (1990-2003/kevät, osa useamminkin kuin kerran), joista 13:llä on todettu HC (katarakta), yhdellä CCD, yhdellä PPG/Glaukoma, yhdellä PPM ja kolmella PHTV/PHTVL. Toimintavuonna on tarkastettu 62 koiraa, joista kahdesta yhdistelmästä yhteensä viidellä (5) todettu HC.
• Koiranomistajat ovat kyselleet muutamien koirien sukutauluja, joita on pientä korvausta vastaan lähetetty heille.
• Epilepsia, glaukoma/PPG, allergia ja kivesviat ovat olleet kyselyjen aiheina. Silmäsairauksista yleensäkin on tullut melko paljon tiedusteluja. Samoin sukusiitosasteet ja populaatiogenetiikan kysymykset ovat myös askarruttaneet. Kaikenkaikkiaan erityyppisistä asioista on tiedusteluja tullut hyvin runsaasti etupäässä e-mailin kautta.
• Lisäksi on muista rotulehdistä kyselty mahdollisuuksia julkaista SH-lehdessä olleita jalostusartikkeleja, luvat on poikkeuksetta myönnetty.
• Lähetetty e-mailin (joilla sellainen on) kautta vuonna 2002 pentueen kasvattaneille päivitetty jalostuksen tavoiteohjelma.
• Tehty jalostuksen tavoiteohjelman päivitys (1998 - 2002), joka on siirretty nettisivuille
• Jalostusneuvonnan infosivut netissä on täydellisesti uudistettu.
• Laadittu ”Jalostusinfo 2” nettisivuille, koskien goniodysgenesistä.
• Laadittu SHS:n hallituksen toivomuksesta kennelnimeä hakeville lisätietolomakkeen luonnos liitettäväksi hakemukseen.
• SKL:n pyynnöstä on laadittu lausunnot koskien:
• Ohjetta jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta
• Jalostuksen tavoiteohjelman mallirungosta
• Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisen toteutuksesta annetusta ohjeesta

TOIMINTASUUNNITELMA 2003-2004

q Pyritään kartoittamaan PPG/Glaukomariskin yleisyyttä suomalaisessa SH-kannassa kannustamalla omistajia tutkituttamaan myös silmän filtraatiokulman suuruus (ei kuulu tavalliseen silmätarkastukseen, vaan täytyy pyytää erikseen)
• Pyritään informoimaan kasvattajia liian varhaisesta pennuttamisesta. Kasvattajien tulisi kiinnittää huomionsa liian nuoriin jalostuskoiriin (sekä urokset että nartut). Alle kahden vuoden ikäisestä ei vielä näe riittävästi koiran terveydestä ja kyvyistä rekikoirana. Ote Jalostuksen Tavoiteohjelmasta:
6. JALOSTUKSEEN LIITTYVÄT MUUT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
Jalostukseen tulee käyttää ainoastaan terveitä, luonteeltaan rekikoiratyöhön hyvin soveltuvia koiria.
Nartun liian varhainen tai liian usein tapahtuva penikointi on kiellettyä.
Narttua saa käyttää jalostukseen aikaisintaan toiseen juoksuun, uroksen tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen.
Käytännössä uroksen tai nartun jalostukseen suositeltava alaikäraja määräytyy kuitenkin siten, että sitä on voitu jo riittävästi testata valjakkotyössä ja sen terveys on voitu todeta hyväksi. Tämä siis tarkoittaa vähintään kahden ajokauden jälkeen, jolloin uros tai narttu on iältään noin 2 - 3 vuotias.

Ennenkuin koiraa käytetään ensimmistä kertaa siitokseen suositellaan sen silmätarkastusta.

Perustelu:
Monia koiria on todettu käytettävän siitokseen liian nuorina, jolloin niitä ei vielä ole voitu riittävästi testata valjakkotyössä.
Liian varhainen, alle 18 kk - siitokseen käyttö on myös este koiran terveyden toteamiselle.
Siperianhusky on hitaasti kehittyvä ja myöhään aikuistuva rotu, jonka tulisi saada kasvaa ja kehittyä rauhassa.

• Laaditaan kasvattajakysely, jotta saadaan lisätietoja Rotukohtaisen Jalostuksen Tavoiteohjelman laatimiseksi mahdollisen uuden mallirungon mukaan. Lähinnä koskien siperianhuskyn luonnetta ja käyttöominaisuuksia sekä sairauksia, jolloin saadaan selville rodun todellinen tilanne.


Jalostusneuvonnan puolesta

Inkeri Kangasvuo