JALOSTUSNEUVONNAN VUOSIKERTOMUS 2001 – 2002

Inkeri Kangasvuo  PJ, toiminnanohjaaja, rotukirjatiedot, ulkomaiset yhteydet, sekä yhdessä muiden jäsenten kanssa: jalostusneuvonnan INFO-palsta SH-lehdessä, tilastot, yhteydet SKL:n jalostusosastoon, tavoiteohjelman päivitys
Anitta KainulainenSihteeri, SKL- yhteydet, kirjalliset työt, SH-lehden INFO-sivujen taitto, jalostusneuvonnan nettisivujen laatiminen.
Anna-Mari Syrjänen Hallituksen yhteyshenkilö, kenttätyö
Pentuvälitys Esa Satomaa
  • Vuoden 2001-2002 kuluessa SKL-FKK:n ja Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteisprojektin kirjallisen osan tutkimista on jatkettu. Todettu, ettei mikään aineistossa mainittu vika/sairaus aiheuta ongelmaa SH-populaatiossamme. Pyritään edelleen tiedottamaan siinä esiintyvistä sairauksista ja vioista kirjoittamalla niistä SH-lehdessä.

  • Silmäsairauksien osalta yleisyys tuntuu asettuvan maailmalla olevalle tasolle. HC:n osalta 4,5%. Yhteensä tarkastuksessa on käynyt 180 (1990-2002), joista 8:llä on todettu HC (katarakta), yhdellä CCD, yhdellä PPM ja PHTV/PHTVL kolmella. Toimintavuonna on tarkastettu 52 koiraa, joista kahdella HC.

  • Seura järjesti toimintavuoden aikana myös ulkomuototuomarikoulutustilaisuuden, jossa kouluttajana toimi Antti Aarnio ja tuomarikolleegion, jossa saimme rodullemme kaksi uutta ulkomuototuomaria. Jalostusneuvonnan edustajina tilaisuudessa toimivat Anitta Kainulainen (organisaatio) ja Anna-Mari Syrjänen (esitetyt koirat).

  • Kennelliitto järjesti jälleen jalostusneuvojien jatkokurssin, jonne SHS ei osallistunut, mutta aineisto on saatu luettavaksi, kurssin pääaiheena oli tiineys ja tiineyden aikana esiintulevat ongelmat sekä yleensä elinjärjestelmien kehittyminen tiineyden aikana.

  • Jalostusneuvonta on hankkinut yhden “Koirasuku“-ohjelman, jonka avulla voi laatia erilaisia tietokantoja, laskea eri yhdistelmien sukusiitosasteita ja muokata sukutauluja. Ohjelman avulla voidaan tutkia myös siperianhusky populaation kokonaisrakennetta.

  • Koiranomistajat ovat kyselleet jonkun verran koirien sukutauluja, joita on pientä korvausta vastaan lähetetty heille. Silmäsairauksista ja niiden torjunnasta, sairaista yksilöistä ja periytymisestä on tullut runsaasti tiedusteluja. Samoin sukusiitosasteita on kyselty. Tiedusteluja on tullut myös muiden rotujen omistajilta sekä ulkomailta. Kaikenkaikkiaan erityyppisistä asioista on tiedusteluja tullut hyvin runsaasti myös sähköpostin kautta.

  • Toimintavuoden aikana keskustelun aiheena ovat myös olleet allergiaksi epäillyt nuhatapaukset. Todennäköisesti kyseessä ei ole perinnöllinen ongelma, sillä tapaukset osuvat hyvin monenlaisiin sukuihin, niin sisäsiitettyihin kuin ulkosiitoksella aikaansaatuihin yksilöihin. Asiaa pyritään tutkimaan.

  • Tehty jalostuksen tavoiteohjelman päivitys (1997- 2001), joka on siirretty nettisivuille

  • Jalostusneuvonnan nettisivut on uudistettu.
Jalostusneuvonnan puolesta
Inkeri Kangasvuo